Obróbka metali - puzzle online

Obróbka metali

Obróbka metali - zestawienie procesów, w trakcie których – poprzez użycie odpowiednich technologii – dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych elementów. Zmiany obejmują również modyfikację ich wymiarów, a także właściwości. Przetwarzanie metali należy do szczególnie popularnych rozwiązań technologicznych w zakładach przemysłowych. Obróbka metali pod tym względem dotyczy zarówno charakterystyki fizycznej oraz chemicznej - standardowo wyróżniamy jej trzy rodzaje.

Podział obróbki metali:

obróbka skrawaniem,

obróbka plastyczna,

obróbka cieplna,

obróbka chemiczna metali,

obróbka cieplno-chemiczna.

klucze puzzle onlineNarzędzia pracy puzzle online ze zdjęciaMidland Railway Warsztaty Odlewnia puzzle onlineW pracowni puzzle online ze zdjęciaKowal Puzzle dla języka francuskiego puzzle online ze zdjęcia