Geometria - puzzle online

Geometria

Geometria (gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara) – jedna z głównych dziedzin matematyki; tradycyjnie i nieformalnie definiowana jako nauka o przestrzeni i jej podzbiorach zwanych figurami. W znaczeniu precyzyjnym i ogólnym jest to nauka badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, zwłaszcza inne niż moc zbioru czy niezmienniki topologiczne. W zależności od rodzaju przestrzeni i przekształceń mówi się o różnych rodzajach geometrii.

Do XIX wieku geometria badała wyłącznie przestrzenie euklidesowe wymiaru nie większego niż trzy oraz odpowiadające im przestrzenie rzutowe. W takich przestrzeniach można zdefiniować relacje jak równoległość prostych, współliniowość punktów i wielkości jak odległość czy miara kąta, a przez to zachowujące je przekształcenia – odpowiednio afiniczne, rzutowe, izometrie i podobieństwa. Zależności te opisują geometrie afiniczna, rzutowa i euklidesowa. Ta ostatnia jest też historycznym źródłem innych pojęć jak krzywa i jej długość, a także wymiar, pole powierzchni, objętość czy krzywizna; ich uściślenie wymagało jednak metod topologii i analizy, zwłaszcza teorii miary. Tę geometrię przestrzeni euklidesowych niskich wymiarów – niezależnie od badanych niezmienników – tradycyjnie dzieli się też na planimetrię i stereometrię. Obie doczekały się własnych poddziedzin jak trygonometria, geometria sferyczna, wykreślna czy absolutna. Geometrię w tym historycznym znaczeniu można uprawiać zarówno w sposób syntetyczny („tradycyjny”), jak i powstały później analityczny – oparty na współrzędnych, zwykle kartezjańskich.

Geometria, tak jak arytmetyka, należy do najstarszych nauk i tak jak ona pozostaje wiecznie żywa. Już od swoich początków te dwie dziedziny wchodzą w nieustanne interakcje; oprócz tego geometria przyczyniła się do powstania innych dyscyplin jak algebra, analiza, teoria grafów czy topologia. Rozwinięta przez Euklidesa metoda aksjomatyczna była wzorcem dla różnych dziedzin, także fundamentalnych jak logika matematyczna i teoria mnogości. Geometria dostarczyła też problemów probabilistyce, którą finalnie oparto na pojęciu miary o geometrycznym rodowodzie. Te obszary „potomne” względem geometrii mocno wpłynęły na nią samą – jej formalizm, metody i zakres badań. Ten ostatni od czasów starożytnych bardzo się poszerzył; najpóźniej w XVII wieku oprócz ściśle rozumianych przestrzeni euklidesowych wprowadzono ich rzutowe odpowiedniki, a XIX wiek przyniósł prawdziwą eksplozję tematyki – przez rozważania wyższych wymiarów, geometrii nieuuklidesowych i obejmujących je przestrzeni Riemanna. Uogólnienia poszły jeszcze dalej, przez pojęcia rozmaitości i przestrzeni metrycznych, wykraczające poza geometrię. Wprowadzono także przestrzenie innego typu – skończone jak płaszczyzna Fana czy nawet bezpunktowe.

Geometria jest podstawą różnych nauk przyrodniczych i technicznych – między innymi fizyki z astronomią, pogranicza chemii fizycznej (krystalografia), geodezji z kartografią, budownictwa z architekturą czy inżynierii mechanicznej. Rola geometrii dosięga też innych dziedzin kultury jak sztuka – zwłaszcza sztuki wizualne – czy filozofia. Matematyk zajmujący się geometrią to geometra. Słowo to oznacza również – zwłaszcza historycznie – mierniczego związanego z geodezją, a „geometria” aż do XIX w. była synonimem całej matematyki. Geometrom sensu stricto wielokrotnie przyznawano najwyższe wyróżnienia dostępne matematykom jak Medal Fieldsa, Nagroda Abela czy – wręczany naukowcom różnych dyscyplin – Medal Copleya.

Parasole puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle online ze zdjęciaRozety puzzle onlineUkładanka puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle onlineUkładanka puzzle online ze zdjęciaKoło puzzle online ze zdjęciaOkrągłe flagi puzzle onlineUkładanka puzzle online ze zdjęciaTęczowe kręgi puzzle online ze zdjęciaCollage puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle onlineUkładanka puzzle online ze zdjęciaWesołych Świąt puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle onlineKolorowe wzorniki puzzle online ze zdjęciaSpiralne schody latarni morskiej Eckmühl w Bretanii (Francja) puzzle online ze zdjęciaKrawaty puzzle onlineOktagon 4 puzzle online ze zdjęciakostki puzzle online ze zdjęciaprostokąty i kwadraty puzzle onlineDrewniane klocki puzzle online ze zdjęciaSzpulki nici puzzle onlineKolorowa Geometria puzzle online ze zdjęciaDomino-- puzzle onlineTo tylko gra 6 puzzle onlinePortugalskie płytki w stylu Talavera puzzle online ze zdjęciaAntique Dekoracja mozaiki arabskiej mozaiki puzzle online ze zdjęciaPuzzle zespołu puzzle onlineKolorowe schody spiralne w Bugis (Singapur) puzzle onlinefajne i łatwe puzzle puzzle onlineRóżności puzzle onlineUkładanka puzzle onlineCeramiczna mozaika puzzle onlineRóżności puzzle onlinePaski puzzle onlineKostki do gry puzzle onlinepuzzle puzzle onlineSześciany puzzle onlineWZORKI ??? puzzle online ze zdjęciaUkładanka puzzle onlineUkładanka puzzle onlineROZETKA puzzle onlinePomalowane cegły puzzle online ze zdjęciaPuzzle teorii kolorów puzzle onlineUkładanka puzzle online ze zdjęcia