Polska - puzzle online

Polska

Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry. Od północy Polska graniczy z Rosją (z jej obwodem królewieckim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji. Granice z Ukrainą, Białorusią i Rosją stanowią równocześnie granicę zewnętrzną NATO, Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 696 km², co daje jej 69. miejsce na świecie i 9. w Europie. Zamieszkana przez 37 766 327 ludzi (2022), zajmuje pod względem liczby ludności 38. miejsce na świecie (wg danych za 2020 rok), a 5. w Unii Europejskiej. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin. Największą polską aglomeracją policentryczną jest konurbacja górnośląska. Polska jest krajem jednolitym etnicznie – 97% ludności deklaruje narodowość polską.

Pierwszą historycznie potwierdzoną datą opisującą dzieje Polski jest rok 966, gdy książę Mieszko I, władca obszarów mieszczących się współcześnie w większości w granicach Polski, przyjął chrzest. W 1025 powstało Królestwo Polskie, którego pierwszym królem był syn Mieszka I, Bolesław I Chrobry. W 1385 Polska zawarła porozumienie z Wielkim Księstwem Litewskim, podpisując akt unii w Krewie; związek ten zacieśniła unia lubelska z 1569, w wyniku czego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, jedno z największych i najludniejszych państw na mapie szesnasto- i siedemnastowiecznej Europy, które w latach 1618–1621, po rozejmie w Dywilinie, miało powierzchnię około 1 mln km². Jej ustrój wewnętrzny określany jest jako demokracja szlachecka, zaś monarchę wybierano w systemie tak zwanej wolnej elekcji. Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku III rozbioru, w 1795, kiedy to jej terytorium podzielone zostało między Prusy, Rosję i Austrię.

Po 123 latach, pod koniec I wojny światowej, w 1918, Polska odzyskała niepodległość (odrodzona wówczas państwowość nazywana jest II Rzecząpospolitą). 1 września 1939 atakiem Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa, zaś 17 września 1939 nastąpiła agresja ZSRR; wobec tego w październiku 1939 całe terytorium kraju znalazło się pod okupacją niemiecką i sowiecką. W wyniku II wojny światowej życie straciło ponad sześć milionów obywateli Polski. Konferencja jałtańska w lutym 1945 umieściła Polskę w strefie wpływów ZSRR. W lipcu 1945 postanowieniami konferencji poczdamskiej granice Polski przesunięto na zachód (między linię Odry i Nysy Łużyckiej, a linię Curzona), przyłączając tzw. Ziemie Odzyskane w miejsce Kresów Wschodnich. Polska Rzeczpospolita Ludowa (nazwa państwa przyjęta w 1952) była państwem satelickim ZSRR w formule tzw. demokracji ludowej. Rządy w systemie monopartyjnym sprawowała komunistyczna Polska Partia Robotnicza, a następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (przy formalnym istnieniu ugrupowań satelickich). W okresie zimnej wojny PRL należała do Układu Warszawskiego, stanowiła zatem część tzw. bloku wschodniego.

Po przemianach politycznych zapoczątkowanych w konsekwencji Okrągłego Stołu i częściowo demokratycznych wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 został powołany pierwszy rząd z premierem spoza partii komunistycznej. Po jesieni ludów Polska zmodyfikowała konstytucję, zmieniając 31 grudnia 1989 nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska i stając się krajem demokratycznym.

Mimo olbrzymich strat w ludziach oraz znacznego zniszczenia kraju w wyniku II wojny światowej w Polsce udało się zachować wiele bogactwa kulturowego. Znajduje się tu 16 miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 54 pomniki historii oraz duża liczba zarejestrowanych zabytków.

Od początku transformacji ustrojowej w gospodarkę rynkową, Polska utrzymuje bardzo wysoki wskaźnik rozwoju społecznego (HDI). W kraju stopniowo zwiększa się wolność ekonomiczna. Polska jest demokratycznym państwem z rozwiniętą, wysokodochodową gospodarką i wysokim wskaźnikiem jakości życia; większość Polaków (57%) pracuje w sektorze usług. Ponadto rocznie Polskę odwiedza około 17,5 mln turystów (2016), co czyni ją jednym z najczęściej odwiedzanych krajów świata. Polska jest siódmą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej i jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich. W badaniu wskaźnika demokracji, przeprowadzanym przez zespół związany z tygodnikiem The Economist, Polska zajęła w 2021 roku 51. miejsce (na 167 przebadanych państw i terytoriów), co oznacza spadek od poprzedniego roku o jedno miejsce, a demokracja kraju jest określana jako wadliwa[1]. Według wskaźnika Global Peace Index z 2017 roku Polska zajmuje 33. miejsce na świecie (22. w Europie) pod względem poziomu bezpieczeństwa, natomiast wg raportu firmy Underwriters Laboratories z 2018 roku, Polska pod względem bezpieczeństwa zajmuje miejsce 35. (27. w Europie). Wskaźnik wolności prasy klasyfikuje Polskę na 64. pozycji w świecie w 2021 roku (wolność prasy gwarantuje Art. 14 Konstytucji).

Polska należy m.in. do UE, ONZ, NATO, OBWE, WTO, OECD i Rady Europy, zaś Warszawa stanowi siedzibę Frontexu.

Kolumna Zygmunta III Wazy puzzle onlineWiewiórka puzzle onlinePolskie banknoty puzzle online ze zdjęciaZłoty puzzle online ze zdjęciaPieniądze puzzle onlinePod tężniami w Ciechocinku puzzle online ze zdjęciaPopiersie Witeliusza puzzle onlineLatarnia morska w Kołobrzegu puzzle online ze zdjęciaMost Grunwaldzki w Krakowie puzzle online ze zdjęciaGdańskie Główne Miasto nad Motławą puzzle onlineMost Bartoszowicki we Wrocławiu puzzle onlineKatedra na Wawelu puzzle online ze zdjęciaGerbera puzzle onlineSolaris Urbino 18 puzzle onlinePolski barszcz biały z jajkiem puzzle onlineZamek Królewski na Wawelu puzzle online ze zdjęciaPierniczki bożonarodzeniowe puzzle onlineSpinacze biurowe puzzle onlineWiatrak na tężni w Ciechocinku puzzle online ze zdjęciaZabudowania Zamku Książ puzzle online ze zdjęciaKościół Mariacki w Gdańsku puzzle onlineDomek na wodzie puzzle onlineMost Złotników we Florencji (Włochy) puzzle online ze zdjęciaRzeka Narew puzzle onlinePomnik Mickiewicza w Warszawie puzzle online ze zdjęciaWrocławskie kamienice puzzle onlinePiękno natury nad rzeką Narew (Polska) puzzle onlineDeptak w Darłówku puzzle online ze zdjęciaMaluch w Trynidadzie (Kuba) puzzle onlinePolski barszcz biały puzzle onlineLatarnia morska w Darłowie puzzle onlineZamek Dunajec w Niedzicy (Polska) puzzle online ze zdjęciaAtari 65XE puzzle onlinePłyty kompaktowe CD-ROM puzzle online ze zdjęciaWieża obserwacyjna na plaży w Miami (USA) puzzle onlineLatarnia morska w Svaneke (Dania) puzzle onlineBelweder w Warszawie puzzle online ze zdjęciaBrama Południowa we Fromborku (Polska) puzzle online ze zdjęciaRzeka Dunajec w Pieninach (Polska) puzzle onlineLato w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach puzzle onlineBanknoty puzzle online ze zdjęciaCerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem puzzle online ze zdjęciaPałac Kultury i Nauki puzzle online ze zdjęciaPomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie puzzle online ze zdjęciaKarty do gry puzzle online ze zdjęciaŁodzie na Narwi (Polska) puzzle onlineRóżne banknoty puzzle onlineGerlach - najwyższy szczyt Tatr (Słowacja) puzzle online ze zdjęcia