Transport kolejowy - puzzle online

Transport kolejowy

Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego.

Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę, czyli linie kolejowe, stacje (dworce, przystanki), zaplecze techniczne. Drugim elementem systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu (np. lokomotywy i wagony). W systemie tym operują instytucje kolejowe, do których zaliczyć można przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury (zarządy kolejowe). W ujęciu gospodarczym przewoźnicy świadczą usługi transportowe (zaspokajają popyt) z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej. Infrastruktura ta jest natomiast zarządzana i udostępniana przewoźnikom przez zarządców infrastruktury.

W węższym znaczeniu transport kolejowy to przemieszczenie towarów lub pasażerów przy użyciu pojazdów kolejowych w obrębie danej sieci kolejowej.

W potocznym użyciu termin kolej może odnosić się do każdego z tych głównych elementów, zwłaszcza linii kolejowej albo przedsiębiorstwa kolejowego.

Kolejowe środki transportu poruszają się po trasie wytyczonej torem kolejowym albo liną, którą poruszają się pociągi lub pojedyncze wagony, czy kabiny. Kolej jest formą transportu sztywnotorowego, tzn. jej pojazdy mogą poruszać się tylko charakterystycznym dla danej technologii torem. Do autobusu torowego zatem termin „kolej” się nie odnosi.

Najszerzej rozpowszechniona w krajach rozwiniętych jest kolej na torze dwuszynowym (kolej konwencjonalna), zwykle o rozstawie 1435 mm, zwana też normalnotorową. Kolej konwencjonalna o napędzie mechanicznym rozwijała się od II ćwierci XIX wieku i stanowi formę przemieszczania, której rozwój poprzedził upowszechnienie się wszystkich innych mechanicznych środków transportu.

Pociąg na dworcu w Kalmarze (Szwecja) puzzle online ze zdjęciaKolej Monorail puzzle online ze zdjęciaParowóz wąskotorowy puzzle online ze zdjęciaLokomotywa parowa P-31652 puzzle onlineStacyjka z epoki wiktoriańskiej (Wielka Brytania) puzzle onlineLokomotywa wąskotorowa L30H puzzle online ze zdjęciaPociągi Shinkansen 700T (Tajwan) puzzle onlineMiejsce rozładunku kontenerów puzzle online ze zdjęciaLokomotywa Król Edward I puzzle onlineLokomotywa parowa Ol49-44 puzzle online ze zdjęciaPociąg podmiejski w Moskwie (Rosja) puzzle online ze zdjęciaPociągi lekkiego metra w Moskwie (Rosja) puzzle online ze zdjęciaPociąg TGV na stacji w Paryżu (Francja) puzzle onlineStacja kolejowa w Dallas (USA) puzzle online ze zdjęciaKolejka linowa w ośrodku narciarskim Snowbird (USA) puzzle onlineElektryczny pociąg podmiejski (Rosja) puzzle onlineLondyn puzzle online ze zdjęciaZabytkowy tramwaj na Wzgórzu Wiktorii (Chiny) puzzle onlinependolino puzzle online ze zdjęciaCmentarzysko samochodów Kyrkö Mosse (Szwecja) puzzle online ze zdjęciaFunikular w Lizbonie (Portuagalia) puzzle online ze zdjęciaSzynobus (Boliwia) puzzle onlinePociąg pasażerski puzzle online ze zdjęciaKolejka w Genui (Włochy) puzzle online ze zdjęciaZabytkowe tramwaje w Lizbonie (Portugalia) puzzle online ze zdjęciaLokomotywy parowe w Muzeum Kolei Czeskich (Czechy) puzzle onlinePociąg puzzle online ze zdjęciaLokomotywa puzzle onlineTory na stacji kolejowej puzzle online ze zdjęciaTarnów - Parowóz Ol 49 72 puzzle onlinepociąg puzzle online ze zdjęciaLekka kolej w Phoenix (USA) puzzle onlinewiadukt  kolejowy puzzle online ze zdjęciaDworzec w Poznaniu (Polska) puzzle onlineZabytkowy wagon SN52 puzzle online ze zdjęciatrawaje świata puzzle onlinePociąg kolejki podmiejskiej w Moskwie (Rosja) puzzle onlinestary tramwaj puzzle onlineSkocznia narciarska puzzle online ze zdjęciaParowóz Ol49-65 puzzle online ze zdjęciaKolejkowo puzzle online ze zdjęciaciuchcia puzzle online ze zdjęciaTramwaj Skoda (Czechy) puzzle online ze zdjęciaLokomotywa Fablok 401Da puzzle online ze zdjęciaTramwaj_nr 38 puzzle onlineskm warszawa puzzle online ze zdjęciaŠkoda 16 T puzzle online ze zdjęciaKlasa 66 puzzle online ze zdjęcia